Ny, utökad och reviderad

År 2008 kom min senaste bok ut, "Stridens skönhet och sorg". Boken var från början ett experiment i historieskrivning – ett försök att se om det gick att skildra en stor historisk händelse helt och hållet underifrån, utan en övergripande berättelse, utan istället med ett flätverk av biografier.

Formen var också ett grepp som syftade till att fördjupa och komplicera bilden av det Första världskriget, som inte sällan blivit alltför tillrättalagd och ensartad, drabbad av klichéer som hotar att dölja just det som de vill beskriva.
 

För att upprepa vad jag skrev för sju år sedan: detta är en bok om det Första världskriget, men det är inte en bok om vad det var – alltså om dess orsaker, förlopp, slut och följder – utan fastmer en bok om hur det var. I centrum stod ej faktorer utan personer, inte så mycket processer som intryck, upplevelser och stämningar. För att citera direkt ur förordet: "det jag sökt rekonstruera är inte så mycket ett händelseförlopp som en känslovärld".

Så var det tänkt. Det var först efteråt som möjligheterna med bokens speciella, närmast modulliknande form slog mig.

Det visade sig snart att det fanns ett glädjande stort internationellt intresse för denna bok. Snart fick jag infallet att när så möjligt skriva till nya personer till de olika främmande utgåvorna. Detta gav mig också en välkommen förevändning att återvända till personer, material och frågor som jag av tids- och utrymmesskäl tvingats lägga åt sidan när jag skrev den ursprungliga svenska versionen.

Nu har dessa ”extrapersoner” blivit så pass många att det känns både naturligt och meningsfullt att låta dem sammansmälta med den ursprungliga texten, och på så vis skapa en helt ny version av "Stridens skönhet och sorg." I den här upplagan har alltså antalet människoöden fördubblats, från den ursprungliga svenska versionens 19 till allt som allt 40.
 

Materialet har visat sig vara för omfattande för att samla i en volym - särskilt som jag själv velat lägga till bland annat ett helt nytt bildmaterial – och tanken är istället att dela upp det kronologiskt, för att sedan publicera det år för år. Detta ska ta sin början i år, i samband med hundraårsminnet av det Första världskrigets utbrott. Då kommer alltså 1914 års volym att finnas i bokhandeln. Sedan är det tänkt att resten sedan ska ges ut i form av en volym om året ända fram till 2018 - volymen 1915 år 2015 etc. Och när tillsist alla fem band föreligger hoppas jag även ha sammanställt ett fristående appendix, med bland annat index till samtliga volymer och några texter som jag tänker ska fullständiga hela företaget.

Första volymen - se bilden ovan - finns nu i bokhandeln. Nästa volym, som följdaktligen kommer att handla om 1915, kommer ut under det första kvartalet nästa år. Slutarbetet på den har redan inletts. No rest for the wicked.

Denna bok började, som sagt, för sju år sedan som ett experiment. (Här finns en länk till den gamla presentationen av boken.) Länge var jag osäker om det alls skulle bli något av det. Nu i och med den helt nya, reviderade och starkt utökade versionen ser jag det som att experimentet förts till sin fullbordan!

Jag avser att skriva mer om arbetet på den nya versionen på min gamla författarblogg, som alltså kommer att återupplivas, åtminstone tillfälligtvis.

 
Copyright © Peter Englund 2014. Alla rättigheter förbehållna.